Aktien

Notering

Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap. Aktien har varit noterad sedan 26 juni 2001.

 

ISIN-kod: SE0000816043
Kortnamn: VITR
Handelspost: 1 aktie

 

Aktieägare

Enligt Euroclear Swedens officiella aktieregister uppgick antalet aktieägare i Vitrolife till 6706 den 31 augusti 2017. De 10 största ägarna svarade för cirka 60,1 procent av aktierna.