Thomas Axelsson

 

  

Thomas Axelsson, CEO

Född 1959, anställd 2011. 
Tidigare uppdrag: Erfarenhet som VD från publika noterade bolag, Stille och Artema samt för flera onoterade medicintekniska bolag, styrelseordförande i SBL Vaccin AB, Neoventa Medical AB, Airsonett AB och bolag framförallt inom Life Science-sektorn. Affärsområdeschef på Baxter.
Utbildning: Studier i Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 20 100 aktier.


Anders Ardstål
 

Anders Ardstål, Vice President Business Development

Född 1981, anställd 2012.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pmevenire AB.
Tidigare uppdrag: Vice VD och säljchef på LumenRadio, managementkonsult på McKinsey & Co och olika operativa chefspositioner på Thule.
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 715 aktier.


Mikael Engblom
 

Mikael Engblom, Chief Financial Officer (CFO)

Född 1977, anställd 2007.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AH Automation AB
Tidigare uppdrag: Controller på Vitrolife och controller på R&D på Volvo Cars
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg

Aktieinnehav i Vitrolife*: 5 673 aktier.


Rickard Ericsson
 

Rickard Ericsson, Chief Sales & Marketing Officer (CSMO)

Född 1971, anställd 2015.  
Tidigare uppdrag: Business Development Director Europe på SCA Incontinence Care, Sales & Marketing Director UK & Ireland på SCA Incontinence Care, managementkonsult på Adera och Business Development Manager / Key Account Manager påTelia.
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 201 aktier.

 
Maria Forss 
 

Maria Forss, Business Unit Director Media

Född 1972, anställd 2012.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LIDDS AB
Tidigare uppdrag: Ansvarig för affärsutveckling på PULS, VD för Duocort Pharma och olika chefsbefattningar inom AstraZeneca. Styrelseledamot i Oncorena AB.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Göteborg och Concordia University, Montreal. 

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 995 aktier.

 
 
 

Mark Larman, Chief Scientific Officer (CSO)

Född 1974, anställd 2017. 
Tidigare uppdrag: Senior Director Clinical Product Manager på Progyny, Media Development Manager och Senior Scientist på Vitrolife, Senior Research Fellow på University of Melbourne, Australien.
Utbildning: PhD från Newcastle University, U.K.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 239 aktier. 

 
 
 

Steffen Nielsen, Chief Operating Officer (COO) 

Född 1977, anställd 2014. 

Tidigare uppdrag: Business Unit Director Time-lapse & General Manager på Vitrolife A/S, COO på FertiliTech A/S, Global Supply Chain Director på Danfoss Industrial Refrigeration och olika chefspositioner på Danfoss.
Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering and Management från Aalborg University och Coventry University. MBA från Henley Business School, University of Reading.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 350 aktier. 

* inkluderar makes/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav