Carsten Browall, styrelsens ordförande 1

Född 1958. Civilekonom. 
Ledamot sedan 2012.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GHP Specialty Care AB och Osstell AB. Styrelseledamot i Unident AB.  
Tidigare uppdrag: Lång erfarenhet från medicinteknik och hälsovårdssektorn med ledande befattningar inom snabbväxande företag som Mölnlycke, Nobel Biocare, Capio och Unfors RaySafe.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 14 000 aktier.

 
Barbro Fridén 
 

Barbro Fridén 2

Född 1956. Leg. Läk, Med. Dr., subspecialist inom reproduktionsmedicin/IVF.
Ledamot sedan 2010. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB och Sjöräddningssällskapet.   
Tidigare uppdrag: VD för Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten, Sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, verksamhetschef för Fertilitetscentrum AB i Göteborg och Stockholm och medicinsk redaktör för Läkartidningen.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 0 aktier.

 
 

Tord Lendau 1

Född 1957. 
Ledamot sedan 2008. Ordförande i revisionsutskottet sedan 2014.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scibase AB, Embedded Nano AB, Encare AB, Hubbster AB och Promimic AB. Styrelseledamot i Seafire AB.
Tidigare uppdrag: Chef för Sandvik MedTech, VD för Artimplant AB, Noster Systems AB, Medtronic/Synectics och Synectics Medical AB.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 14 000 aktier.

   

Pia Marions 1

Född 1963. Civilekonom. 
Ledamot sedan 2013.
Övriga uppdrag: CFO för Skandia. Styrelseledamot i Skandiabanken, Skandia Fastighet och Svenska Revisionsakademin. 
Tidigare uppdrag: CFO för Folksam, CFO för Carnegie Group, ledande befattningar inom RBS (Royal Bank of Scotland), Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen samt arbetat som revisor.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 1 000 aktier.

   

Fredrik Mattsson 2

Född 1972. Civ.ing. Industriell ekonomi. 
Ledamot sedan 2007. 
Övriga uppdrag: Investment Director på Bure Equity AB. Styrelseordförande i XVIVO Perfusion AB, BioLamina AB och Celemi. Styrelseledamot i Life Genomics AB.
Tidigare uppdrag: VD för Anew Learning och ledande befattningar inom Gambro.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 10 000 aktier.

   

Jón Sigurdsson 2

Född 1956. B.Sc. i Industrial Engineering samt MBA
Ledamot sedan 2015. 
Övriga uppdrag: VD för Össur. Styrelseordförande i Icelandic American Chamber of Commerce.
Tidigare uppdrag: Commercial Counselor för Icelandic Trade Council i New York, CFO för Álafoss, chef för Eimskips internationella divison och ingenjör i Bang and Olufsen Denmark.

Aktieinnehav i Vitrolife*: 5 000 aktier.

   

 

1. Medlem i revisionsutskottet
2. Medlem i ersättningsutskottet 

* inkluderar makes/makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav