Finansiell kalender

2017


2017-04-25 Delårsrapport januari-mars 2017

Telefonkonferens 2017-04-25 kl 10.00

Presentation telefonkonferens Q1

Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce med anledning av delårsrapporten januari-mars 2017

 

2017-04-27 Årsstämma 2017

Vitrolifes lokaler, Gustaf Werners gata 2 i Göteborg
 Kl 17.00 (CET)

 

2017-07-14 Delårsrapport januari-juni 2017

Telefonkonferens 2017-07-14 kl 10.00

 

2017-11-02 Delårsrapport januari-september 2017

Telefonkonferens 2017-11-02 kl 10.00

 

2018

2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017

Telefonkonferens 2018-02-08 kl 10.00