Finansiell kalender

2018

2018-04-24 Delårsrapport januari-mars 2018

Telefonkonferens 2018-04-24 kl 10.00

Detaljer för telefonkonferens

 

2018-04-26 Årsstämma 2018

Vitrolife, Göteborg kl 17.00

Mer information finns här

 

2018-07-13 Delårsrapport januari-juni 2018

Telefonkonferens 2018-07-13 kl 10.00

 

2018-11-06 Delårsrapport januari-september 2018

Telefonkonferens 2018-11-06 kl 10.00

 

2019

2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018

Telefonkonferens 2019-02-07 kl 10.00