Finansiell kalender

2017

2017-07-14 Delårsrapport januari-juni 2017

Presentation telefonkonferens delårsrapport januari - juni 2017

Intervju med CEO Thomas Axelsson av Remium Introduce

 

2017-11-02 Delårsrapport januari-september 2017

Telefonkonferens 2017-11-02 kl 10.00

 

2018

2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017

Telefonkonferens 2018-02-08 kl 10.00

 

2018-04-24 Delårsrapport januari-mars 2018

Telefonkonferens 2018-04-24 kl 10.00

 

2018-07-13 Delårsrapport januari-juni 2018

Telefonkonferens 2018-07-13 kl 10.00

 

2018-11-06 Delårsrapport januari-september 2018

Telefonkonferens 2018-11-06 kl 10.00

 

2019

2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018

Telefonkonferens 2019-02-07 kl 10.00