Vitrolife AB (publ) höll sin kapitalmarknadsdag den 20 september 2016 på huvudkontoret i Göteborg. Cirka 50 analytiker, investerare och aktieägare deltog.

Programmet innehöll en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen i koncernen av VD Thomas Axelsson. Niels B. Ramsing, Business Unit Time-lapse, Strategic Product Development, presenterade time-lapse inom IVF och Vitrolifes senaste lansering EmbryoScope+. Paul Gassner, Business Unit Director ART Equipment, presenterade Vitrolifes nya affärsenhet ART Equipment, ett nyförvärv från MTG/Octax. Det gavs också möjlighet att besöka produktions­anläggningen samt att se hur några av de viktigaste produkter används.

Vitrolife

Thomas Axelsson började med en presentation av Vitrolife, våra strategier och planer för framtiden, och förvärvet av MTG/Octax. Förvärvet breddar produkterbjudandet gentemot kunder inom ett marknadssegment med snabb tillväxt.

 

 
 

 

Time-lapse och EmbryoScope+

Niels B. Ramsing presenterade utvecklingen inom området time-lapse och den kliniska betydelsen av time-lapse inom IVF. Niels presenterade även Vitrolifes senaste lansering inom området, EmbryoScope+. Publiken visade stort intresse för EmbryoScope+ och hade många frågor om time-lapse generellt.


Stort intresse för Vitrolifes förvärv av MTG/Octax

Paul Gassner introducerade företaget och deras huvudsakliga produkter, vilket fokuserades på mikrolasrar och automatiserade kvalitetskontrollanordningar för ART. Paul förklarade även hur dessa produkter kompletterar Vitrolifes produktportfölj och passar dagens marknadstrender inom biopsi.

Produktpresentationerna var mycket uppskattade 

Alla deltagare fick möjlighet att lära sig mer om Vitrolifes produkter. I år var fokus på EmbryoScope+, biopsi och produkter från våra affärsenheter Media och Disposable Devices. Besökarna fick också möjlighet att se vår produktionsanläggning. Intresset var stort vid samtliga stationer och våra produktchefer fick svara på många frågor rörande deras produkter. 

 

Dr. Klaus Rink demonstrerar Vitrolifes senaste tillskott i produktportföljen, MTG/Octax lasersystem. En produkt som väckte stort intresse hos besökarna.

 

Dr. Niels B. Ramsing visar upp Vitrolifes senaste lansering, EmbryoScope+, och dess arbetsflöde.

 

Våra produktchefer inom affärsenheterna Media och Disposable Devices får många intressanta frågor från besökarna.

Nöjda besökare kommer att fortsätta att investera

Många av deltagarna kom från banker och investmentbolag, men det fanns också privata investerare som var mycket nöjda med kapitalmarknadsdagen.