Årsredovisning 2004 Vitrolife AB (publ)

2005-04-04 - 09:00

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas via företagets hemsida www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att skickas ut till Vitrolifes aktieägare under vecka 14. För frågor hänvisas till: Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.