Delårsrapport januari-september 2005

2005-10-27 - 12:35

• Omsättningen ökade till 90,0 MSEK (79,3), en uppgång med 14 procent. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 21 procent till 29,2 MSEK (24,1). • Bruttoresultatet ökade med 9 procent till 62,0 MSEK (56,9) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (72). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 14 procent till 20,2 MSEK (17,6) och bruttomarginalen var 69 procent (73). • Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (12,0) för de första nio månaderna 2005 och till 3,2 MSEK (3,4) för tredje kvartalet. • Resultatet efter finansiella poster var 12,3 MSEK (12,2), varav 3,0 MSEK (3,2) för tredje kvartalet. • Koncernens nettoresultat var 12,0 MSEK (12,4), varav 2,9 MSEK (3,3) för tredje kvartalet. • Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,68). • Soliditeten ökade till 83 procent (81). • Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (-4,5), vilket innebär att kassaflödet för hela perioden också blev positivt, 0,5 MSEK (-6,5). • Tillväxten i försäljningen av fertilitetsprodukter i Europa under tredje kvartalet var 21 procent. • Optionsprogram riktat till personalen övertecknades med 30 procent. • Ny försäljningschef för Europa/Asien har rekryterats. Kungsbacka 27 oktober 2005 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.