Årsredovisning 2006

2007-03-30 - 13:50

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com.
Tryckt exemplar kan beställas via företagets hemsida www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att skickas ut till Vitrolifes från förra året nytillkomna nordiska aktieägare samt kvarstående aktieägare som begärt utskick, under vecka 14.
För frågor hänvisas till:
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.