Årsredovisning 2008

2009-04-03 - 08:30

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att skickas ut till Vitrolifes samtliga aktieägare under vecka 15.

Kontaktperson:
Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.