Årsredovisning 2009

2010-04-01 - 11:00

Vitrolifes årsredovisning är nu publicerad och kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.vitrolife.com. Tryckt exemplar kan beställas via företagets hemsida www.vitrolife.com. Årsredovisningen kommer att skickas ut till Vitrolifes från förra året nytillkomna nordiska aktieägare samt kvarstående aktieägare som begärt utskick, under vecka 14.