Delårsrapport Januari – Juni 2010

2010-07-15 - 08:30

God tillväxt i omsättning och lönsamhet med fortsatta strategiska investeringar 

 

Perioden januari – juni

 

 • Tillväxten i lokala valutor var 14 procent. Försäljningen uppgick till 149 MSEK (142), motsvarande en ökning om 5 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 14 procent och uppgick till 41 MSEK (36).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13 procent och uppgick till 19 MSEK (17). Rörelsemarginalen var 13 (12) procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 19 MSEK (16). 

 

 

Andra kvartalet i korthet:

 

 • Tillväxten i lokala valutor var 13 procent. Försäljningen uppgick till 73 MSEK (70), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 7 procent och uppgick till 20 MSEK (19).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 11 procent och uppgick till 9 MSEK (8). Rörelsemarginalen var 12 (11) procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (7)  vilket gav ett resultat per aktie om 0,48 SEK (0,38).
 • Det operativa kassaflödet var 13 MSEK (12).
 • Utdelning med 0,50 SEK per aktie.
 • Den kliniska studien med STEEN Solution™ presenterade goda behandlingsresultat.
 • Samarbetsavtal slöts med University of Melbourne avseende utveckling av produkter för stamcellsodling.
 • Samarbetsavtal slöts med HertART Aps för utveckling av ytterligare fertilitetsprodukter.
 • Goda kliniska resultat presenterade för multicenterstudien på Swemed Sense™.

 

 

Göteborg 15 juli 2010

 

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

 

 

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13