Delårsrapport Januari – Mars 2010

2010-04-27 - 08:30

Fortsatt stark underliggande tillväxt med god lönsamhet och kassaflöde

• Tillväxten i lokala valutor var 15 procent. Försäljningen uppgick till 75 MSEK (72), motsvarande en ökning om 5 procent i SEK. • Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 21 procent och uppgick till 21 MSEK (17). • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och uppgick till 10 MSEK (9). Rörelsemarginalen var 13 (12) procent. • Nettoresultatet uppgick till 10 MSEK (8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,50 SEK (0,43). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7 MSEK (-3). • Den kliniska studien med STEEN Solution™ avslutades under perioden. • Samarbetsavtal slöts med Finn-Medi Ltd avseende stamcellsområdet Göteborg 27 april 2010 Magnus Nilsson Verkställande direktör Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13