Årsredovisning 2014

2015-04-13 - 11:00

Idag publicerar Vitrolife Årsredovisning 2014 (på svenska) samt Summary Annual Report 2014 (på engelska). Dokumenten bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på www.vitrolife.com.

Summeringen på engelska är ett kortare dokument som sammanfattar huvudpunkterna i Årsredovisning 2014, men är ingen ersättning för den och innehåller inte all information som behövs för att ge full förståelse för koncernens resultat, finansiella position och framtidsutsikter, vilket ges i Årsredovisning 2014, som kan laddas ner på www.vitrolife.com.

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 17 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon
031-721 80 00 eller e-post
info@vitrolife.com.

Göteborg 13 april, 2015

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 13 april kl 11.00.