Delårsrapport januari-juni 2015: God tillväxt och förstärkt resultat

2015-07-14 - 08:30

Andra kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 184 MSEK (129), motsvarande en ökning med 42 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 32 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 5 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (38), motsvarande en marginal om 34 procent (29). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (23), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,16).

Första halvåret:

  • Försäljningen uppgick till 347 MSEK (249), motsvarande en ökning med 39 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 23 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 54 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 4 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (74), motsvarande en marginal om 33 procent (30). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 20 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 74 MSEK (46), vilket gav ett resultat per aktie om 3,38 SEK (2,28).

Göteborg 14 juli 2015
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 14 juli 2015 kl. 08:30