Årsredovisning 2015

2016-04-01 - 08:30

Vitrolife AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2015. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon
031-721 80 00 eller e-post
info@vitrolife.com.

Göteborg 1 april, 2016

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 april 2016 kl. 08.30.