Delårsrapport januari-mars 2016: God tillväxt i samtliga regioner

2016-04-26 - 08:30

 

  • Försäljningen uppgick till 187 MSEK (162), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (54), motsvarande en marginal om 33 procent (33). I resultatet ingick engångskostnader om 5 MSEK relaterat till den planerade konsolideringen av time-lapseverksamheten. Rensat för dessa uppgick marginalen till 36 procent.
  • Lansering av ett nytt sortiment av aspirationsnålar för ägguttag.
  • Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (35), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,61).

Göteborg 26 april 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 april 2016 kl. 08:30