Årsredovisning 2016

2017-03-30 - 08:30

Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2016. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com.

Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon
031-721 80 00 eller e-post
info@vitrolife.com.

Göteborg 30 mars 2017

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl.08.30 CET.