Delårsrapport januari-juni 2017: Framgångar i Asien och inom Time-lapse

2017-07-14 - 08:30

 

Andra kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 285 MSEK (208), motsvarande en ökning med 37 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 33 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 112 MSEK (74), motsvarande en marginal om 39 procent (35).
  • Nettoresultatet uppgick till 71 MSEK (48), vilket gav ett resultat per aktie om 3,28 SEK (2,21).

Januari - juni:

  • Försäljningen uppgick till 529 MSEK (395), motsvarande en ökning med 34 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 30 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 207 MSEK (136), motsvarande en marginal om 39 procent (34).
  • Nettoresultatet uppgick till 131 MSEK (87), vilket gav ett resultat per aktie om 6,01 SEK (3,98).

Göteborg, 14 juli 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl.08.30 CET.