Ökad tillväxtpotential för Vitrolife i Kina – regulatoriskt godkännande av instrument som används vid IVF behandlingar.

2011-09-20 - 08:30

Vitrolife har erhållit regulatoriskt godkännande från SDFA(Kinas motsvarighet till Läkemedelsverket) av aspirationsnålar och micropipetter vilka används vid infertilitetsbehandlingar (IVF). Vitrolife har sedan tidigare som första företag i Kina regulatoriskt godkännande av en hel serie av odlingsmedier för IVF. Vitrolife kan nu erbjuda en helhetslösning av högkvalitativa produkter för IVF- behandlingar och ta anspråk på den ledande positionen på den snabbt växande kinesiska marknaden.

“ Vitrolife har nu möjlighet att erbjuda högsta kvalité för odlingsmedier för IVF, utan även högsta kvalité avseende aspirationsnålar och micropipetter vilka avänds vid ägguttag och fertilisering med mikroteknik. Det här har öppnat en ny möjlighet att ytterligare expandera på den snabbt växande marknaden i Kina", säger Dr. Joe Jin, ansvarig för Vitrolifes representationskontor i Beijing, Kina

Godkännandet bekräftar att Vitrolife förser IVF-marknaden med tillgång till säkra, effektiva och godkända produkter

” Kina är en strategisk viktig marknad för Vitrolife. Det är ingen tvekan att godkännandet ytterligare kommer att stärka vår marknadsposition i Kina", säger Dr. Magnus Nilsson, Verkställande direktör, Vitrolife.

Göteborg den 20 september 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13