Samarbetsavtal inom IUI, Intra-Uterine Insemination

2011-11-11 - 08:30

Vitrolife sluter samarbetsavtal med ParentPlus LLC, med syfte att utveckla nya produkter för IUI (Intra-Uterine Insemination, artificiell insemination).

IUI behandling är i många länder ett krav innan behandling med IVF (In Vitro Fertilisation, provrörsbefruktning) kan börja. Marknaden uppskattas till mellan 4-6 miljoner behandlingar om året till ett marknadsvärde om 1-2 miljarder kronor. IUI, ”artificiell insemination”, är en process där spermierna prepareras genom att de separeras från sädesvätskan och sedan injiceras så att en hög koncentration av aktiva och rörliga spermier förs in direkt genom livmoderhalsen till livmodern och äggledarna där befruktning av ägget sker. Metoden är enkel och kostnadseffektiv och ökar chansen att bli gravid jämfört med samlag under beräknad ägglossningsperiod till ungefär det dubbla, men har begränsningar gällande vilka grupper behandlingen fungerar för.

“Anledningen till att vi nu väljer att försöka utveckla produkter för denna del av infertilitetsmarknaden som Vitrolife tidigare inte aktivt bearbetat, är att vi ser möjligheter att genom effektivare behandling kunna öka värdet av IUI inom assisterad befruktning. Blotta mängden behandlingar utgör en stor affärsmöjlighet“, säger Tony Winslöf, chef Affärsutveckling på Vitrolife.

“Om vi kan utveckla IUI behandling på samma sätt som vi bidragit till utvecklingen inom IVF, kommer Vitrolife att ha en unik position med avseende på effekt och kvalitet inom fertilitetsbehandling“ säger Magnus Nilsson, VD på Vitrolife.

Göteborg 11 november 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14