Telefonkonferens avseende delårsrapport

2011-10-20 - 09:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2011. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: torsdagen den 27 oktober kl. 15.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=389437&Conf=180147

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer: 08-505 202 65 (Var vänlig ange konferens ID: 904519)

Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är:
Magnus Nilsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige, Stockholm) eller 020 7031 4064 (UK, London), användarkod 904519.

Göteborg 20 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


För frågor hänvisas till:

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14