Thomas Axelsson utsedd till tf VD för Vitrolife

2011-11-17 - 08:30

Thomas Axelsson, med lång erfarenhet från att leda bolag inom medicinteknik, tar över ansvaret för fertilitetsområdet och Vitrolife-koncernen och blir tf VD under tiden som rekryteringsprocessen för att hitta en permanent VD pågår.

Som meddelades den 31 oktober 2011 kommer Magnus Nilsson, efter nio år som VD för Vitrolife, att framöver fokusera på att leda dotterbolaget Xvivo Perfusion AB. Xvivo, med verksamhet inom organtransplantationsområdet, befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsfas som nu kräver starkare fokus, och kommer att bli en mer fristående enhet inom Vitrolife-koncernen.

Thomas Axelsson, född 1959, har bland annat varit VD för Stille och Artema, samt är styrelseordförande i bland annat Dipylon Medical AB (tidigare CMA Microdialysis AB) och Airsonett AB. Thomas är också styrelseledamot i bland annat MedCap AB, noterat på First North.

”Jag har arbetat med Thomas i styrelsen för CMA och har stort förtroende för hans erfarenhet och förmåga att leda Vitrolife” säger Magnus Nilsson.

”Vi har nu fått en lösning på plats som vi är mycket nöjda med. Magnus kan koncentrera sig fullt ut på att arbeta med vårt transplantationsområde medan Thomas med sin kompetens och erfarenhet från att leda medicinteknikbolag kommer att arbeta för att driva fertilitetsområdet och Vitrolife-koncernen framåt under tiden som vi rekryterar en permanent VD” säger Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande.

Arbetet med att hitta en ny permanent chef för fertilitetsområdet, tillika koncernchef, pågår.

Göteborg 17 november 2011

VITROLIFE AB (publ)

Patrik Tigerschiöld                                                         

Styrelsens ordförande


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 22

Thomas Axelsson, telefon 031-721 81 48

Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 17 november 2011 kl. 08:30