Vitrolifes VD Magnus Nilsson lämnar över koncernansvaret och fokuserar på Transplantationsområdet

2011-10-31 - 08:35

”Under Magnus Nilssons nio år som VD har Vitrolife uppnått de tre, tidigt satta, strategiska målsättningarna för bolagets fertilitetsaffär; världsledande produktionsinfrastruktur, heltäckande produktsortiment och global säljorganisation, vilket gjort bolaget världsledande inom produkter för fertilitetsbehandling” säger Vitrolifes ordförande Patrik Tigerschiöld. ”Under Magnus ledning har Vitrolifes börsvärde gått från ca 150 till nästan 900 MSEK, en ökning med 500%”. Efter 35 kvartal i rad med tillväxt och 33 med vinst, varav det senaste med rekordtillväxt och rekordvinst träder Magnus nu tillbaka som VD. ”Efter nio spännande och framgångsrika år med att utveckla Vitrolife till ett mycket starkt bolag och efter att ha uppnått de uppsatta strategiska målen känns det rätt att nu lämna över stafettpinnen” säger Magnus Nilsson.

Magnus, som har gedigen erfarenhet inom organtransplantationsområdet, kommer nu att fokusera på att leda Xvivo Perfusion AB, som kommer att bli en mer fristående enhet inom Vitrolifekoncernen. ”Transplantationsområdet befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsfas som nu kräver starkare fokus med både avgörande klinisk forskning och marknadslanseringar. Jag ser ett stort potentiellt värde i vår transplantationsaffär som vi ska jobba hårt med att realisera” säger Magnus.

”Magnus kunskaper om forskningen och kommersiella erfarenheter inom området är omfattande och han kommer så snart det är lämpligt överlämna ansvaret för koncernen för att fokusera på att utveckla Transplantationsverksamheten till en såväl terapeutisk som kommersiell framgång” menar Patrik Tigerschiöld.

Arbetet med att hitta en ny chef för fertilitetsområdet, tillika koncernchef, inleds omedelbart.

Göteborg 31 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Patrik Tigerschiöld                                           Magnus Nilsson

Styrelsens Ordförande                         Verkställande direktör

.


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 22