Fördelning av anskaffningsvärde beslutat av Skatteverket

2012-12-20 - 15:00

Skatteverket har med anledning av Vitrolifes utdelning av aktierna i Xvivo Perfusion AB beslutat att 77% av anskaffningsvärdet bör fördelas till Vitrolife AB och 23% till Xvivo Perfusion AB.

Vidare information finns på Skatteverkets hemsida samt på www.vitrolife.com/en/Corporate/


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 20 december 2012 kl. 15:00.