Ny ledningsgrupp på Vitrolife utsedd

2012-07-12 - 08:30

Vitrolife har utsett en ny ledningrupp i syfte att ytterligare förstärka bolagets framtida expansion och konkurrenskraft.

Vitrolife informerade den 10 juli att Maria Forss har utsetts till en ny roll som Vice President Business Development and Global Marketing. Vitrolifes nya ledningsgrupp kommer från och med 1 oktober att bestå av Maria Forss, Emma Sjöqvist COO, Christer Silversand CSO, Mikael Engblom CFO och Thomas Axelsson VD. I moderbolaget är ingen vice VD utsedd.

”Med det senaste tillskottet i form av Maria Forss har Vitrolife etablerat en mycket bred och kompetent ledningsgrupp som täcker företagets viktiga områden som jag bedömer kommer att kunna skapa stora värden för Vitrolifes kunder och aktieägare”, säger Thomas Axelsson, VD.

Göteborg 12 juli 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 juli 2012 kl. 08:30.