Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2011

2012-01-31 - 09:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2011. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: tisdagen den 7 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=526965&Conf=207356

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-505 201 14
Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0177
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 911127

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, tf VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 911127.

Göteborg 31 januari 2012
VITROLIFE AB (publ)


Kontaktperson:

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14