Telefonkonferens avseende delårsrapport

2012-10-22 - 11:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september, 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 1 november kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=185569

alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: 08-505 201 10

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 924075

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 torsdagen den 1 november, 2012.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 924075.

Göteborg 22 oktober 2012

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14