Telefonkonferens avseende delårsrapport

2012-04-12 - 11:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen den 20 april kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=533433&Conf=183317

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-505 201 10
Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 915308

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 15.00 torsdagen den 19 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 915308.

Göteborg 12 april 2012

VITROLIFE AB (publ)


Kontaktperson:

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14