Thomas Axelsson utsedd till VD för Vitrolife

2012-04-18 - 14:00

Vitrolifes styrelse har idag utsett Thomas Axelsson till ny VD för Vitrolife. Thomas arbetar som tillförordnad VD för koncernen sedan november 2011.

Thomas Axelsson har en bred erfarenhet och ett bevisat framgångsrikt ledarskap och är styrelsens val till VD efter en gedigen rekryteringsprocess där Thomas ställts mot ett flertal andra starka kandidater. ”Thomas har på kort tid satt sig in i Vitrolifes verksamhet och etablerat ett uppskattat ledarskap. Thomas breda erfarenhet från det medicintekniska området kommer att berika organisationen och vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsrika expansion under Thomas ledarskap” säger Patrik Tigerschiöld, ordförande i Vitrolifes styrelse.

”Jag har under ett antal månader haft förmånen att bekanta mig med detta framgångsrika företag och ser med stor tillförsikt fram emot de möjligheter som vi ser för en fortsatt expansiv utveckling. Vitrolife har en väl fungerande organisation med mycket kompetenta medarbetare och tillsammans kommer vi att förstärka Vitrolifes globala position”, säger Thomas Axelsson.

Göteborg 18 april 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 april 2012 kl. 14:00