Vitrolife slutför förvärv av Cryo Management Ltd

2012-10-04 - 16:30

Vitrolife informerade den 29 juni om att bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga andelar i Cryo Management Ltd. Vitrolife har nu slutfört affären och Cryo Management Ltd är numera en del av Vitrolife.

Cryo Management Ltd är en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF som utvecklat Primo Vision time-lapse, ett system för embryoövervakning. Bolaget har cirka 20 anställda och är baserat i Ungern. Förvärvet genomfördes till väsentligen samma villkor som kommunicerades den 29 juni.

Vi är glada att kunna hälsa våra nya kollegor inom Cryo välkomna till Vitrolifekoncernen. Intresset på marknaden för bolagets produkt för embryoövervakning, Primo Vision, är fortsatt stort och ökande och vi ser fram emot att kunna erbjuda denna världsledande produkt till befintliga och nya kunder”, säger Thomas Axelsson, VD.

Göteborg 4 oktober 2012
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 oktober 2012 kl. 16:30.