­­Vitrolife utsedd till vinnare av SwedenBIO Award 2012

2012-05-24 - 17:30

Vitrolife har utsetts till 2012 års vinnare av SwedenBIO Award. Priset delas ut av SwedenBIO, som är en medlemsförening med syfte att främja tillväxt inom Life Science industrin i Sverige. Statssekreterare Håkan Ekengren delade idag ut utmärkelsen till Vitrolife på SwedenBIOs årsmöte.

Juryns motivering till priset löd: ”Vitrolife har med innovativa produkter och fokus på kunden lyckats bygga upp ett lönsamt och snabbväxande företag som har nått internationella positioner och internationellt erkännande. Vinnaren har 37 kvartal i rad med intäktstillväxt samt en angelägen och lovande forskning. Juryn vill ge ett särskilt omnämnande för att Vitrolife har utforskat världens tidigare okända regulatoriska marker och lämnat en tydlig karta när det gäller IVF/provrörsbefruktning.”

Priset är instiftat för att uppmärksamma framstående företag och ledare inom Life Science industrin. Årets pris är det sjätte i ordningen och tidigare vinnare är Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

"Vi är oerhört stolta över att ha fått denna utmärkelse. Vi ser utnämningen som ett resultat av vår mångåriga strävan att bidra till att liv skapas och förlängs. För oss innebär detta prestigefyllda pris ett förstärkt anseende vilket vi hoppas leder till ytterligare framgångar." säger Thomas Axelsson, VD i Vitrolife.

Göteborg 24 maj 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 maj 2012 kl. 17:30.