Vitrolifes amerikanska dotterbolag har stämts

2012-07-31 - 14:30

Vitrolifes amerikanska dotterbolag har tillsammans med Southwest Transplant Alliance och University of Texas, stämts med krav på skadestånd av anhöriga till en avliden patient 2010 i samband med en lungtransplantation.

Vitrolifes produkt för organpreservering (Perfadex) påstås ha använts i samband med transplantationen. Något skadeståndsbelopp har inte framförts. Perfadex är en organpreservationslösning som varit godkänd av F.D.A. för den amerikanska marknaden sedan 2001 och har sedan dess där marknadsförts av Vitrolife. Lösningen används idag av samtliga lungtransplantationscentra i USA och har hittills brukats vid tusentals lungtransplantationer.

Göteborg 31 juli 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 juli 2012 kl. 14:30.