Xvivo Perfusion AB upptas till handel på NASDAQ OMX First North den 8 oktober 2012

2012-10-04 - 08:30

Den 1 oktober knoppades Xvivo Perfusion AB av från Vitrolife AB där aktieägarna i Vitrolife erhöll en aktie i Xvivo Perfusion för varje aktie i Vitrolife. Xvivo Perfusions aktie har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 8 oktober.

Med anledningen av listningen på First North publicerar Xvivo Perfusion idag en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Xvivos hemsida. Bolagsbeskrivningen finns även på Vitrolifes hemsida www.vitrolife.com/corporate.

Göteborg 4 oktober 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 4 oktober 2012 kl. 08:30.