Carsten Browall föreslås till ny ordförande i Vitrolife AB (publ)

2013-03-25 - 17:00

Valberedningen i Vitrolife AB (publ) har föreslagit Carsten Browall till ny styrelseordförande. Carsten Browall är idag styrelseledamot i bolaget och har lång erfarenhet inom medicinteknik och hälsovårdssektorn.

Valberedningen i Vitrolife meddelade idag att den föreslår årsstämman att välja Carsten Browall till ny styrelseordförande i bolaget. Carsten Browall är sedan 2012 styrelseledamot i Vitrolife och har lång erfarenhet från ledande positioner inom medicinteknik och hälsovårdsektorn bland annat från Unfors RaySafe, Mölnlycke Health Care, Nobel Biocare och Capio.

”Det känns hedrande att bli tillfrågad att ta över ordförandeposten och det ska bli enormt spännande att tillsammans med styrelsen och bolagsledningen arbeta för att fortsätta Vitrolifes framgångsrika resa”, säger Carsten Browall.

Nuvarande styrelseordförande Patrik Tigerschiöld har efter 13 år i styrelsen och 11 år som dess ordförande avböjt omval.

”Det har varit en mycket framgångsrik period för Vitrolife och det känns nu naturligt att lämna över klubban till Carsten Browall som jag är övertygad är rätt person att leda styrelsen i bolagets nästa fas. Jag vill förtydliga att mitt beslut att lämna styrelsen på intet sett ska ses som att Bure Equity, som är största ägare, har en förändrad syn på innehavet i Vitrolife”, säger Patrik Tigerschiöld.

Göteborg 25 mars 2013

VITROLIFE AB (publ)


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelseledamot, telefon 070-255 65 32

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 25 mars, 2013 kl. 17.00