Delårsrapport januari – juni 2013

2013-07-12 - 08:30

Fortsatt god utveckling

  • Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 116 MSEK (95), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 MSEK (13), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (11), vilket gav ett resultat per aktie om 0,62 SEK (0,54).
  • Utdelning om 0,60 (0,60) SEK per aktie, totalt 11 898 562 SEK (11 737 661).
  • Vitrolife har per den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i HertArt ApS.

Första halvåret:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 28 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 221 MSEK (181), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 MSEK (23), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 24 MSEK (18), vilket gav ett resultat per aktie om 1,22 SEK (0,92).

Göteborg 12 juli 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 juli 2013 kl. 08:30