Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 11 november

2013-10-08 - 08:30

Vitrolife AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till kapitalmarknadsdag den 11 november.

Vi kommer att berätta om Vitrolifes verksamhet, som medverkar till att många människors önskan att få barn blir verklighet. Under 2012 bidrog Vitrolife till att uppskattningsvis 70 000 barn föddes. Vi ger en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen i koncernen samt en fördjupning kring IVF-områdets framtid. Det kommer att ges möjlighet att besöka en av våra produktions­anläggningar samt se hur några av våra viktigaste produkter används.

Tid
11 november kl 16.00-19.00

Plats
Vitrolifes huvudkontor, Gustaf Werners gata 2, 421 32 Västra Frölunda/Göteborg

Hela programmet finns i bifogad fil.

Anmälan
Meddela deltagande till Anita Ahlqvist per e-post
aahlqvist@vitrolife.com eller telefon 031–721 80 83 senast den 30 oktober. En lättare måltid kommer att serveras så meddela eventuella allergier. Antalet platser är begränsat.

Göteborg 8 oktober 2013

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 8 oktober 2013 kl. 08:30