Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2012

2013-01-29 - 15:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 7 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=186676

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-5052 0110

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 928446

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer
08-5052 03 33 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 928446.

Göteborg 29 januari 2013


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14