Telefonkonferens avseende delårsrapport

2013-10-28 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - september 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: torsdagen den 7 november kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=432388&Conf=213994

alternativt direkt innan konferensen på:

  • Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0114
  • Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)207 1620 177

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 937804

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 torsdagen den 7 november.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 937804.

Göteborg 28 oktober 2013

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14