Telefonkonferens avseende delårsrapport

2013-04-10 - 16:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 19 april kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=187229

alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 931066

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08:30 fredagen den 19 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 931066.

Göteborg 10 april 2013

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14