Vitrolife har förvärvat samtliga aktier i HertArt ApS

2013-04-02 - 09:00

Vitrolife ingick under 2010 ett samarbetsavtal med det danska bolaget HertArt ApS med syfte att utveckla ett nytt sortiment av engångsprodukter i plast för IVF benämnt Labware. Vitrolife förvärvade som en del i samarbetsavtalet 25 procent av aktierna i HertArt. Vitrolife har nu utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i bolaget.

Vitrolife ingick under 2010 ett samarbetsavtal med det då nybildade danska bolaget HertArt om att utveckla ett nytt sortiment av engångsprodukter i plast för IVF benämnt Labware. HertArt har sedan dess utvecklat och registrerat en portfölj av produkter för IVF såsom odlingsskålar, provrör och pipetter. Vitrolife planerar att lansera sortimentet under 2013.

HertArt ApS är registrerat i Greve, Danmark. Bolaget omsatte 2012 ca 1 MDKK och försäljningen avsåg fakturering till Vitrolifekoncernen. Vitrolife förvärvade under 2010 som en del i samarbetsavtalet 25 procent av aktierna i HertArt. Vitrolife har den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i bolaget. Förvärvet genomfördes på grund av att Vitrolife bedömer att HertArt har förutsättningar att drivas mer effektivt som ett helägt dotterbolag.

Köpeskillingen uppgick till 2 MDKK och kan utökas till 3 MDKK vid uppfyllande av definierade mål rörande försäljning. Den initiala köpeskillingen om 2 MDKK betalas kontant och finansieras från Vitrolifes kassa. Förvärvet beräknas att endast medföra en marginell påverkan på Vitrolifes vinst per aktie för 2013.

Göteborg 2 april, 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 2 april 2013 kl. 09:00.