Vitrolife och Biolamina utökar samarbete inom stamceller

2013-11-13 - 08:30

Vitrolife AB (publ) har sedan 2012 samarbetat med Stockholmsbaserade Biolamina AB inom stamcellsområdet. Bolagen har nu beslutat att utöka sitt samarbete och som en del av detta utökade samarbete har Vitrolife investerat i Biolamina tillsammans med bolagets nuvarande ägare.

Vitrolife AB (publ) har sedan 2012 samarbetat med Stockholmsbaserade Biolamina AB inom stamcellsområdet. Samarbetet resulterade under våren i lanseringen av ett nytt frysmedium för stamceller, FREEZEstem™, som utvecklats och produceras av Vitrolife, och som nu marknadsförs globalt av Biolamina.

Bolagen har nu beslutat att utöka sitt samarbete och som en del av detta utökade samarbete har Vitrolife investerat 4 MSEK i en riktad emission i Biolamina, vilket ger Vitrolife en ägarandel om 4,6 procent i bolaget. Vitrolife tillträder aktierna i Biolamina så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Investeringen finansieras från Vitrolifes kassareserver. Vitrolife kommer framöver även att vara representerade i bolagets styrelse.

”De som idag köper produkter för att odla stamceller är huvudsakligen forskare och Biolamina har på kort tid byggt upp en väl fungerande marknadsföring och distributionskanaler mot dessa kunder”, säger Vitrolifes VD Thomas Axelsson. ”Den kunskap och infrastruktur som ligger till grund för Vitrolifes framgångar inom fertilitetsområdet är högst applicerbar även inom stamcellsområdet, samtidigt som forskning kring stamceller ger oss kunskap att förbättra framtidens fertilitetsbehandlingar”.

“Vi är glada att kunna utöka samarbetet mellan Vitrolife och Biolamina och ser fram emot att ta del av Vitrolifes kunnande, resurser och nätverk”. säger Kristian Tryggvason, Biolaminas VD.

Om Biolamina:

Biolamina kommersialiserar innovationer baserade på humana rekombinanta proteiner kallade lamininer, som löser de tekniska problem som försvårat cellodling av embryonala stamceller. Genom att täcka ytor som används för cellodling med rekombinanta lamininer så efterliknas den naturliga miljön i kroppen där dessa celler växer, vilket gör att cellerna trivs och behåller deras funktion. Dessa innovationer löser tidigare problem med tillförlitlighet och låg cellkvalitet och möjliggör klinisk utveckling av nya cellterapier. Biolamina omsatte cirka 7 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2012/2013. För mer information: www.biolamina.com

Göteborg 13 november 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 13 november 2013 kl. 08:30