Årsredovisning 2013

2014-04-11 - 08:30

Idag publicerar Vitrolife sin svenska årsredovisning för 2013. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.vitrolife.com.  

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras per post under vecka 17. Distribution sker till Vitrolifes nytillkomna nordiska aktieägare sedan förra året samt till kvarstående aktieägare som begärt utskick.

Den tryckta årsredovisningen kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 11 april, 2014

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 11 april 2014 kl. 08:30.