Delårsrapport januari-juni 2014: Förstärkt resultat och god tillväxt

2014-07-11 - 08:30

Andra kvartalet:

  • Omsättningstillväxten var 9 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 129 MSEK (116), motsvarande en ökning med 12 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av STEEN Solution™ till Xvivo om 3 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Vitrolife lanserade bolagets nya odlingsmedia för time-lapse, G-TL™.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 MSEK (19), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (16).
  • Nettoresultatet uppgick till 23 MSEK (12), vilket gav ett resultat per aktie om 1,16 SEK (0,61).

Första halvåret:

  • Omsättningstillväxten var 10 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 249 MSEK (221), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av STEEN Solution™ till Xvivo om 5 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 13 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 64 MSEK (36), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (16).
  • Nettoresultatet uppgick till 46 MSEK (24), vilket gav ett resultat per aktie om 2,28 SEK (1,21).

Göteborg 11 juli 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 11 juli 2014 kl. 08:30