Delårsrapport januari-september 2014: God tillväxt och kraftigt förstärkt resultat

2014-11-06 - 08:30

Tredje kvartalet:

  • Omsättningstillväxten var 9 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 125 MSEK (109), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 3 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44 MSEK (23), motsvarande en rörelsemarginal om 35 procent (21).
  • Nettoresultatet uppgick till 36 MSEK (17), vilket gav ett resultat per aktie om 1,79 SEK (0,85).

Januari - september

  • Omsättningstillväxten var 10 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 374 MSEK (329), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 8 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 12 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 107 MSEK (59), motsvarande en rörelsemarginal om 29 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 81 MSEK (41), vilket gav ett resultat per aktie om 4,07 SEK (2,06).

Efter periodens utgång:

  • Vitrolife AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Unisense FertiliTech A/S, marknadsledare inom embryoövervakning, time-lapse, för IVF.

Göteborg 6 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 6 november 2014 kl. 08:30