”Summary Annual Report 2013” på engelska

2014-04-11 - 11:00

Idag publicerar Vitrolife ”Summary Annual Report 2013” på engelska. Den bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.vitrolife.com.  

Summeringen är ett kortare dokument som sammanfattar huvudpunkterna i Årsredovisning 2013, men är ingen ersättning för den och innehåller inte all information som behövs för att ge full förståelse för koncernens resultat, finansiella position och framtidsutsikter, vilket ges i Årsredovisning 2013, som kan laddas ner på www.vitrolife.com.

Tryckta versioner av Årsredovisning 2013 samt Summary Annual Report 2013 kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com.

Göteborg 11 april, 2014

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 11 april, 2014 kl. 11:00.