Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2013

2014-01-27 - 15:00

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2013. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 6 februari, 2014 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=189613

alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 940913

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 940913.

Göteborg 27 januari 2014

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Thomas Axelsson, VD, telefon 031-721 80 01
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14