Telefonkonferens avseende delårsrapport

2014-10-29 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - september 2014. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdagen den 6 november kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=191394

alternativt direkt innan konferensen på:

• Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110 
• Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 949161

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 torsdagen den 6 november.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 949161.

Göteborg 29 oktober 2014

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14