Telefonkonferens avseende delårsrapport

2014-07-02 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - juni 2014. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 11 juli kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=190811

alternativt direkt innan konferensen på:

• Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110 
• Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 946172

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 fredagen den 11 juli.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller  +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 946172.

Göteborg 2 juli 2014
VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14