Telefonkonferens avseende delårsrapport

2014-04-16 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - mars 2014. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdagen den 23 april, 2014 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=190307
 
alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 944026

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer
+46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 944026.

Göteborg 16 april 2014
VITROLIFE AB (publ)


Kontaktperson:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 16 april 2014 kl. 08:30