Telefonkonferens avseende delårsrapport

2015-07-01 - 08:30

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - juni 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Tisdagen den 14 juli, 2015 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5052 0110  

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 954016

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
http://www.vitrolife.com.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333 (Sverige) eller 020 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 954016.

Göteborg 1 juli 2015

VITROLIFE AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14